kipšapalaikis

kipšapalaikis
kìpšapalaikis sm. (1) keik. niekam tikęs kipšas ar į jį panašus žmogus: Ar aš tau, kipšapalaiki, pėksčias vaikščiosiu? .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”